PrimaRowery.pl
Ponad 20 lat doświadczenia w branży rowerowej.

Karta informacyjna sprzedawcy Prima Rowery

Firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PRIMA" GOŁ JACEK
Przedsiębiorca: JACEK GOŁ
NIP: 5760002898 ,
REGON: 150005797
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Olesna -->CEIDG
Numer w rejestrze 546
Adres przedsiębiorstwa ul. Pieloka 2, 46-300 Olesno
Adres do reklamacji email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
listownie: ul. Pieloka 2, 46-300 Olesno
Opis procedury reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub w formie pisemnej na adres Firmy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

    -imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    -datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
    -przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres PH PRIMA Jacek Goł ul. Pieloka 3, 46-300 Olesno

Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Przesyłkę można odesłać Pocztą Polską lub wybraną przez Klienta firmą kurierską.
Ze względu na rozmiary przesyłki większość przewoźników oznaczy przesyłkę jako "gabarytową" co może wiązać sie ze zwiększoną opłata.

Przesyłka można być także przesłana za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Sprzedawcę, koszt przesyłki wynoszący 36zł zostanie odliczony od kwoty zwrotu.

Klien może dostarczyć towar także osobiście pod adres Sprzedawcy: PH PRIMA Jacek Goł ul. Pieloka 3, 46-300 Olesno. Wymaga to wcześniejszego poinformowania Sprzedawcy telefonicznie lub emailem.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do towarów:
-zmodyfikowanych na wyraźne życzenie klienta w stosunku do stanu fabrycznego,
-sprowadzonych specjalnie na życzenie klienta, niebędących w stałej ofercie sprzedawcy

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

 

PH PRIMA Jacek Goł
ul. Pieloka 2,
46-300 Olesno


Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login nr zamówienia lub aukcji Allegro : [nr zamówienia lub aukcji Allegro]
Adres: [adres kupującego]


Data: [data odstąpienia od umowy]


Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]Wersja PDF: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Regulamin i polityka prywatności, pliki cookie. wiem, zamknij